Windpark Westfrisia (1)

Publicatiedatum

De aanvraag voor het Windpark Westfrisia is in 2010 ingediend. De gemeente Medemblik verwierp de aanvraag. Daarna dienden de aanvragers de aanvraag bij de provincie in. De provincie is op grond van de Elektriciteitswet verplicht de aanvraag in behandeling te nemen en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor dit windpark.

Het in behandeling nemen van de aanvraag is pas in 2013 gestart, omdat de provincie bezig was met een integraal windplan voor de regio West-Friesland waarvan dit plan een onderdeel zou zijn. Als gevolg van het coalitieakkoord 2011-2015 werd het ontwikkelen van dit windplan stopgezet en werd het beleid voor Wind op Land ontwikkeld. Naar aanleiding van het ontwikkelen van dit beleid, hebben Provinciale Staten eind 2012 een overgangsregeling vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het ingediende plan voldoet aan de vereisten van de overgangsregeling. Daarom zijn de regels van het herstructureringsbeleid hier niet van toepassing.

Ontwerp-PIP

Het ontwerp-PIP voor Windpark Westfrisia is 23 augustus 2016 vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). Het ontwerp-PIP Windpark Westfrisia ligt opnieuw vanaf 29 september tot en met 9 november 2016ter inzage. Hier zijn alle bijbehorende stukken te vinden. De ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap liggen in dezelfde periode ter visie.

Achtergrond

De behandeling van de aanvraag voor Windpark Westfrisia is pas in 2013 gestart, omdat de provincie bezig was met een integraal windplan voor de regio West-Friesland. Als gevolg van het coalitieakkoord 2011-2015 werd het ontwikkelen van dit windplan stopgezet en werd het beleid voor Wind op Land ontwikkeld. Naar aanleiding van dit nieuwe beleid, hebben Provinciale Staten eind 2012 een overgangsregeling vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het plan voor Windpark Westfrisia voldoet aan de vereisten van de overgangsregeling. Daarom zijn de regels van het herstructureringsbeleid hier niet van toepassing. Dit betekent onder andere dat er geen lijn van zes windturbines nodig is en dat de afstand van windturbines tot woningen geen 600 meter hoeft te zijn en het plan niet meedoet aan de verdeelprocedure voor de herstructureringsprojecten. De geplande turbines van windpark Westfrisia liggen ongeveer 500 meter van woningen.

De aanvrager heeft aangegeven dat hij 3 windturbines aan de Droge Wijmerweg en de Poelweg in Medemblik wil afbreken. De planning is dat deze windturbines worden gesaneerd binnen 1 jaar nadat het nieuwe park in bedrijf is.

Draagvlak

De raad van de gemeente Medemblik wees het verzoek om mee te werken aan het Windpark Westfrisia af wegens gebrek aan draagvlak in de gemeente. De provincie is daarom op grond van de Elektriciteitswet verplicht om de aanvraag te behandelen.
In 2015 en 2016 zijn gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke partijen:

 • Gemeente Medemblik
 • Dorpsraad Zwaagdijk West
 • Stuurgroep Tegenwind
 • Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
 • Dorpsraad Zwaagdijk Oost

De omwonenden in het gebied hebben een bewonersplatform opgericht om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zijn de initiatiefnemer en het bewonersplatform in gesprek over het plan. Gespreksonderwerpen zijn onder meer milieu-effecten van diverse typen turbines (slagschaduw, geluid, visualisatie), de opzet en vulling van een gebiedsfonds en een participatieregeling. De omwonenden worden in dit gesprek geadviseerd door de NLVOW.

Feiten en cijfers

 • Ontwikkelaar: Windpark Westfrisia B.V., Westfriese Windmolen Coöperatie
 • Gemeente: Medemblik
 • Locatie: Parallel aan en ten noorden van de N302/Westfrisiaweg/uitbreiding N23
 • Aantal windturbines: 5
 • MW (totaal): 10 - 13 MW

Locatie

Meer informatie

 • Ontwikkelaar: Dhr. Jan Pronk opDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Provincie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.